VŠE Alumni Klub

Komunita pro (budoucí) datové specialisty

zapálené studenty a absolventy s nejrůznějším backgroudem, kteří se sešli při studiu datové analytiky

Klub je organizován námi studenty pro naše, současné i bývalé, studentské kolegy za podpory vedoucích našich oborů a sponzorů programu.

Členové jsou studenti nebo absolventi bakalářského programu Datová analytika či magisterského programu Data a analytika pro buisiness vyučovaných na VŠE, či studenti nebo absolventi vedlejších specializací studovaných v rámci magisterského studia na VŠE zaměřených na datovou analytiku.

Velice na svých otevřených akcích vítáme i prospektivní studenty těchto datových oborů vyučovaných na VŠE, kteří si chtějí teprve ověřit, zda je pro ně datová analytika to pravé.

Naším cílem je seznamovat se a společně diskutovat i na přátelské a méně formální bázi, než kterou umožňují školní učebny a projekty, stále však na profesní a profesionální úrovni. Chceme se dál vzdělávat a navzájem se od sebe učit, bavit se, poskytovat si navzájem bezpečné zázemí pro diskuzi a názor. V tomto kontaktu chceme pokračovat i po ukončení studia, pročež je komunita koncipovaná (a pojmenována) rovnou jako alumni. S rostoucími zkušenostmi chceme také sdílet know-how z oborů, ve kterých datovou analytiku dennodenně uplatňujeme a prosazujeme. Pozice alumni se může v budoucnu ve vztahu k aktuálním studentům přetavit do pozice spíše mentorské.

Komunita má ambice vytvářet základ pro budoucí profesní organizaci “datařů”, kde se potkávají názory datových analytiků, architektů, manažerů v oblasti dat, storytellerů, data scientistů, konzultantů, analytiků a mnoha dalších profesí, pro které jsme těmito studijními obory profilováni. Chceme sdílet naše názory sdílet společně navzájem, i navenek.

Komunita je určena:

  • Studentům a absolventům magisterského programu Data a analytika pro business
  • Studentům a absolventům bakalářského programu Data Analytics
  • Studentům a absolventům magisterských studijních programů na VŠE s vedlejší specializací Datové inženýrství

Témata a chod komunity

  • Akce klubu se tématicky vážou k oboru datové analytiky, studium doplňují z různých perspektiv praktického profesního uplatnění a aktuálních témat ohledně dat a jejich analýzy ve veřejném prostoru
  • Klub motivuje členy, aby se na tvorbě programu podíleli. Část přednášky je vždy věnována tématům, které přinášejí a ostatním členům přednášejí studenti
  • Pravidelné (otevřené) akce probíhají každou první středu v měsících akademického roku. Jedná se zpravidla o přednášky externích hostů s interaktivní hands-on částí, doplněné o krátkou prezentaci alespoň jednoho člena, ve které ostatním účastníkům akce představuje např. svou praxi, datový projekt, práci, oblíbený nástroj na práci s dat, jiné zajímavé téma či názor
  • V zatím nepravidelných termínech organizujeme i akce navíc. Účast na nich je nabízena nejaktivnějším členům klubu. Jedná se zpravidla o exkluzivnější workshopy, konference, společné výlety aj.
  • Komunitu doplňuje Discord, kde se mohou členové v dílčích kanálech rovněž seznamovat a bavit i v on-line prostředí, čímž umožňujeme zůstat ve spojení i v  karanténních situacích, či členům, kteří jsou aktuálně mimo republiku

Aktuality

Reference

“Velmi se mi líbí nápad propojit studenty mezi sebou. Přednáška není pouze o pasivním poslouchání, ale také o seznamování se. Občerstvení s diskusí po přednášce je super nápad.”
“Veľmi sa mi páčila časť, v ktorej sme sa viac rozprávali o tom, ako to reálne funguje vo svete start-upov. Zároveň bolo fajn aj “prevedenie bežným dňom” prednášajúceho.”

Komunita

Setkání

Studentů

Kalendář akcí

KPMG Data Festival 2022

DATA JSOU VŠELIJAKÁ, KDYŽ JE ALE ZVLÁDNETE ZKROTIT, UKÁŽÍ VÁM, ...
14 Oct
9:00 am - 6:00 pm
Rajská budova VŠE

MBA Alumni Klub 11/2022

networking ...
04 Nov
6:30 pm - 9:00 pm
xPORT VŠE
Jeseniova 2769/208, Praha 3

MBA Alumni Klub 12/2022

networking ...
09 Dec
6:30 pm - 9:00 pm
xPORT VŠE
Jeseniova 2769/208, Praha 3

MBA Alumni Klub 01/2023

networking ...
27 Jan
6:30 pm - 9:00 pm
xPORT VŠE
Jeseniova 2769/208, Praha 3

MBA Alumni Klub 02/2023

networking ...
10 Feb
6:30 pm - 9:00 pm
xPORT VŠE
Jeseniova 2769/208, Praha 3

MBA Alumni Klub 03/2023

networking ...
17 Mar
6:30 pm - 9:00 pm
xPORT VŠE
Jeseniova 2769/208, Praha 3

MBA Alumni Klub 04/2023

networking ...
21 Apr
6:30 pm - 9:00 pm
xPORT VŠE
Jeseniova 2769/208, Praha 3

MBA Alumni Klub 05/2023

networking ...
12 May
6:30 pm - 9:00 pm
xPORT VŠE
Jeseniova 2769/208, Praha 3

MBA Alumni Klub 06/2023

networking ...
09 Jun
6:30 pm - 9:00 pm
xPORT VŠE
Jeseniova 2769/208, Praha 3
No event found!

Kontakt

Společná schránka klubu: dabalumni@vse.cz

Magdalena Marie Podrazilová – podm08@vse.cz
Adrián Heldes – hela00@vse.cz
Marek Štěpán – stem35@vse.cz
Ekaterina Pronevich – proe08@vse.cz
Hana Chalupová – xkuch00@vse.cz

Kontaktujte nás