DS&BI Academy

VŠE

Co je DS&BI Academy VŠE

DS&BI Academy VŠE je unikátní semestrální kurz, který již šestým rokem umožňuje studentům i veřejnosti ovládnout pokročilé dovednosti v datové analýze a načerpat best practice od datových expertů z komerční praxe.

 • Výuka formou workshopů a týmových case studies provádí účastníky akademie všemi klíčovými fázemi datových projektů – od sběru požadavků, návrhu řešení až po jejich implementaci a obhajobu výsledků zadavateli.
 • Je vedena odborníky a konzultanty v Business Intelligence (BI) a Data Science (DS) z řad našich firemních partnerů.
 • Omezený počet 20-25 účastníků podporuje přátelskou, neformální atmosféru a umožňuje intenzivní kontakt s lektory.
 • Mix účastníků z řad studentů i veřejnosti v kombinaci s externími lektory přináší jedinečné prolínání akademických znalostí a poznatků z praxe a příležitosti k navázání užitečných kontaktů i dlouhotrvajících přátelství.
 • Akademie se již nejednou stala odrazovým můstkem kariéry nových datových specialistů – více než polovina absolventů dnes pracuje v oblasti dat a analytiky.

Cíle DS&BI Academy VŠE

Cílem DS&BI Academy VŠE je propojit znalosti z oblastí Business Intelligence (BI) a Data Science (DS) do jednotného celku, poskytnout systematické rozšiřující vzdělání a připravit specialisty, kteří jsou schopni v rámci business analýzy využít předností obou oblastí analýzy dat.

Po úspěšném ukončení budou absolventi znát principy BI a DS a budou schopni navrhnout a reálně implementovat kompletní řešení projektů z oblasti BI a DS od business analýzy přes dimenzionální modelování, modelování a implementaci datového skladu a datových pump, distribuované systémy, práci s analytickými modely až k implementaci navržených aplikací.

DS&BI Academy VŠE jde nad rámec kurzů 4IT336 – Základy Business Intelligence a 4IT436 – Business Intelligence. Důraz je kladen na praktické ukázky a reálné případové studie, které jsou připravované ve spolupráci s odborníky z praxe.

Úspěšní absolventi DS&BI Academy VŠE obdrží certifikát o absolvování a 6 kreditů do svého studijního programu (4IT438). Pozn. platí pro studenty VŠE oboru Informační systémy a technologie (skupina předmětů hV, pro studenty s nástupem do studia od ZS 14/15 a pozdějším) a vedlejší specializace Informatika v podnikání (skupina předmětů sV).

Vstupní znalosti a podmínky pro přijetí

Pro vstup do DS&BI Academy VŠE je nutné absolvovat vstupní test a prokázat znalosti z oblasti:

 • Analýza a návrh informačních systémů
 • Databáze
 • Základy Business Intelligence

Po vstupním testu se koná motivační pohovor.

 

  Sedmý ročník DS&BI Academy VŠE začíná v únoru 2024 – registrujte se do 14. ledna

  Harmonogram pro rok 2024

  Sedmý ročník DS&BI Academy VŠE probíhá od února 2024 a končí v květnu 2024.
  Výuka probíhá každé úterý na Vysoké škole ekonomické v Praze od 14 do 19 hodin.

  Téma
  13. 02. 2024
  Úvod a základní principy BI a DS, aktuální trendy
  20. 02. 2024
  Jak přesvědčit příběhem, analytické myšlení, business požadavky na BI a DS projekty
  27. 02. 2024
  Dimenzionální modelování a práce se strukturovanými daty
  05. 03. 2024
  Datový sklad
  12. 03. 2024
  Datový sklad a analytické modely
  19. 03. 2024
  Vizualizace dat
  26. 03. 2024
  Implementace navržených aplikací – Qlik
  02. 04. 2024
  Implementace navržených aplikací – Tableau
  09. 04. 2024
  Implementace navržených aplikací – Power BI
  16. 04. 2024
  Úvod do Data Science
  23. 04. 2024
  Příprava analytické tabulky a datamartu
  30. 04. 2024
  Tvorba analytických modelů
  07. 05. 2024
  Vyhodnocení a interpretace analytických modelů
  14. 05. 2024
  Oborová specifika BI a DS projektů
  Oborová specifika BI a DS projektů
  Oborová specifika BI a DS projektů
  Oborová specifika BI a DS projektů
  21. 05. 2024
  Týmová práce na projektech
  28. 05. 2024
  Předávání certifikátů a zakončení
  Partner
  13. 02. 2024
  20. 02. 2024

  27. 02. 2024
  05. 03. 2024
  12. 03. 2024
  19. 03. 2024
  26. 03. 2024
  02. 04. 2024
  09. 04. 2024
  16. 04. 2024
  23. 04. 2024
  30. 04. 2024
  07. 05. 2024
  14. 05. 2024
  Bude upřesněno
  Bude upřesněno
  Bude upřesněno
  Bude upřesněno
  21. 05. 2024
  28. 05. 2024

  Podmínky ukončení

  Pro aktivní účast je potřeba vlastní notebook s možností instalace SW a nastavení připojení do sítě VŠE (minimálně Cisco Anyconnect a VMware Horizon View).

  Pro úspěšné ukončení DS&BI Academy VŠE je nutné splnit následující podmínky:

  • aktivní účast minimálně na 12 ze 14 workshopů,
  • vypracování semestrálních prací (vždy ke každému tématu, ale vzájemně navazujících),
  • prezentace výstupů semestrálních prací,
  • absolvování závěrečné ústní zkoušky.

  Cena

  Cena DS&BI Academy VŠE je 59 000 Kč + 21 % DPH. Obchodní podmínky.
  Pro studenty VŠE je DS&BI Academy VŠE zdarma.

  Proč studovat DS&BI Academy VŠE

  Monika

  DS&BI akademii vnímám jako jedinečný projekt, který mi pomohl obohatit znalosti v oblasti Business Inteligence. Především mi otevřel dveře k oblasti Data Science, kde jsem objevil skutečný potenciál, který se v datech skrývá. Jako velice užitečné vnímám průběžné projekty, na kterých se pracuje mimo výukové dny, a které jsou konzultovány s lektory a stejně tak i zpřístupnění kurzů pro procvičení jako například Datacamp. V neposlední řadě pro mě jako člověka z praxe bylo skvělé spolupracovat se studenty a sdílet navzájem své zkušenosti. Děkuji všem co se o akademii starají a pomáhají vytvářet skvělou datovou komunitu.” – Lukáš Pezl

  Monika

  Absolvování DS&BI Academy mi jako účastníkovi z řad veřejnosti rozšířilo obzory v rámci datových projektů. Formou praktických ukázek, workshopů a závěrečných projektů mi bylo naservírováno užitečné know-how, které jsem byl hned schopný uplatnit v praxi na reálných projektech.  

  Nejvíce oceňuji přípravu závěrečných projektů. Tyto projekty jsou sice časově náročné a je zapotřebí vyvinout značné úsilí pro jejich úspěšnou obhajobu, ale jelikož pracujete v týmu, tak se to dá krásně zvládnout a jako bonus si kromě znalostí odnesete také cenné kontakty a spoustu zážitků. DS&BI Academy bych doporučil všem studentům nebo lidem z praxe, kteří mají rádi data a chtějí si rozšířit obzory v oblasti datové analýzy.” – Filip Le

  Monika

  “Díky účasti na kurzu DS&BI Academy VŠE jsem si rozšířila své znalosti v oblasti Business Intelligence i Data Science, které dnes ve velké míře využívám. Obě části akademie jsou založeny pouze na zkušenostech z praxe, což vnímám jako její největší výhodu. Kurz je sice náročnější než ostatní předměty na univerzitě, nicméně zde panuje absolutně odlišná nálada oproti klasickému vysokoškolskému kurzu – dá se říci, že až přátelská. Seznámila jsem se zde s odborníky z praxe, získala cenné zkušenosti i zajímavé kontakty. Absolvování kurzu mohu rozhodně doporučit.” – Monika Líkařová

  Monika

  Účast na akademii mi dala detailní vhled do technické stránky datových projektů a možnost vyzkoušet, co znamená takový projekt vytvářet od základů. Seznámila jsem se s nástroji datové analýzy a dozvěděla se o zajímavých best practices ze známých firem. Odborně mě to skutečně velmi posunulo.” – Anna Grygarová

  „Během magisterského studia jsem studoval předmět Business Intelligence u pana Oty Novotného (doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D., vedoucí katedry KIT VŠE). Musím mu poděkovat, protože na BI Academy jsem se vlastně dostal díky němu. Poprvé v životě se mi u něj stalo, že jsem zaspal ústní zkoušku. Pan Novotný mi dal náhradní termín… a já se na něj naučil celou knížku, četl jsem ji dokolečka, abych ji uměl a nezklamal. No, a přitom mě to začalo bavit a zajímat. Dřív jsem se orientoval spíš na startupy a jako freelancer jsem programoval webové stránky v PHP, HTML a CSS. Pak jsem se rozhodl profesně směřovat do Data Science. A myslím, že mezikrokem k tomu je BI Academy. Bylo těžké se sem dostat — nás se hlásilo 6 kamarádů a dostal jsem se jen já. Věřím, že kdyby i ostatní absolvovali ten kurz, že by jim to změnilo celý obzor.“ – Nguyen Phuong Quang

  Monika

  Do akademie jsem se přihlásil jako bývalý absolvent VŠE a nyní tedy již externista.  Skvěle mi pomohla v nasměrování mé profesní dráhy. Akademie je zaměřená na praxi, takže si na vlastní kůži vyzkoušíte třeba tvorbu datového skladu, analytického BI modelu a tvorbu vizuálních reportů. V data science části se naučíte jak připravit funkční a robustní datový model – a ten pak „prodat“. DS & BI akademii hodnotím jako naprosto unikátní příležitost pro nastartování a nasměrování dráhy „dataře“, ať už v business intelligence nebo data science. Jestli vás data baví nebo zajímají, je to naprosto jasná volba.” – Tomáš Dolejší

  Monika

  O DS&BI akademii mi říkali kamarádi, kteří ji absolvovali, že to patří mezi to nejlepší, co se na škole vůbec nabízí. Po absolvování se pod to vůbec nebojím podepsat. Program je opravdu našlapaný a promyšleně vyvážený. Spolupráce s praxí funguje naprosto skvěle, a to jak ze strany přednášejících firem, tak i lidí z praxe, co si přišli rozšířit znalosti a byli součástí týmů.” – Štěpán Staněk

  Monika

  “Díky účasti na DS&BI Academy VŠE jsem si ujasnil své profesní směřování. Akademie mi otevřela oči a já zjistil, jaké existuje množství kariérních možností a pracovních pozic v oblasti dat a datové analytiky. Není proto náhodou, že mnozí studenti akademie časem pracovně zakotví ve firmách na akademii navázaných.

  Měl jsem možnost studovat s množstvím velmi chytrých lidí, ať už vyučujících nebo ostatních studentů. Ocenil jsem velmi intenzivní průběh studia s důrazem na praktické řešení problémů.” – Jan Rosmarin

  Monika

  Jako účastník z řad veřejnosti, a nikoliv ze studentské lavice, doporučuji DS&BI Academy všem manažerům, kteří si uvědomují, jak je při vedení důležitá datová analýza, jak dokáže zvýšit efektivitu a výkon prakticky na všech úrovních firmy. Akademie poskytuje jedinečnou příležitost se vzdělat za odborného vedení špiček v tomto oboru s obrovskou zásobárnou zkušeností. Díky týmovému pojetí je práce na projektech velmi dynamická a zajímavá. Mimořádně důležité pro mne bylo i zaměření na praxi, pracovalo se s reálnými datasety. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na přípravě a vedení DS&BI Academy podílí, je to ojedinělý a přínosný projekt, který mi výrazně pomohl v mé práci.” – Jiří Stýblo

  „Máme tu, troufnu si říct, ty nejlepší odborníky z Čech. Bavit se s nimi o tom, chodit na jejich předměty, to bylo fakt super. V týmu jsem jako jediný nikdy nepracoval jinde, a tak jsem se dozvěděl hodně i o svých slabých stránkách. Vím, na co se zaměřit a co zlepšit, abych byl úspěšný v kariéře.“ — Nguyen Phuong Quang

  Monika

  Možnost vyzkoušet DS&BI Akademii jsem dostal už na bakaláři a přestože toho bylo v 6. semestru najednou hodně, rozhodně nelituji. Celým kurzem nás provázeli odborníci z praxe, kteří byli do svého oboru opravdu zapálení. Od takových profesionálů byla radost se učit a bylo to vidět i na náladě ve třídě. Bylo super seznámit se s spolužáky, kteří sdílejí nadšení pro stejná témata jako já. Nejvíce jsem ocenil zkušenosti z praxe a příklady založené na skutečných příbězích z firem. Vyučující nám zároveň přibližovali best practices v business analytice a data science a během přestávek stihli dávat rady do života a začátku kariéry.” – Daniel Hrdý

  Monika
  “DS&BI Academy je pro studenty obrovskou příležitostí k získání a prohloubení znalostí v Data Analytics. Program kurzu je velmi pestrý. Je veden specialisty v oboru, kteří navíc mají nadšení sdílet své vědomosti a nejlepší oborové praktiky. Jako absolvent FPH oceňuji srozumitelný výklad technických částí předmětu. Právě tvorba datových modelů byla pro mě nejpřínosnější při aplikaci nabytých znalostí v praxi. Jsem přesvědčen, že DS&BI Academy je přesně to, co pomáhá studentům, aby se stali horkou komoditou na trhu práce a také škole samotné, aby se mohla srovnávat s prestižními zahraničními univerzitami.” – Tomáš Hakl

  „Pro mě to byl návrat do studentských let. Jsem programátor, mám firmu a Big Data jsou pro mě zábava. O kurzu jsem se dozvěděl náhodou od jednoho svého klienta, kterého školím. Líbilo se mi, že se pracovalo s reálnými datasety. Každý tým si vybral dataset, který má zpracovat. Měli jsme si určit, co bude business zadáním. Od popisu dat po prodej řešení jsme si to měli vymyslet sami. To bylo super. Na začátku jsem měl problémy s týmem, než se to zkoordinuje a začne pracovat na 100 %. A nakonec jsme si to fakt užili. Potkávali jsme se, trávili spolu dost času, a nakonec jsme vyhráli, tak se to vyplatilo. Nejde ani tak o to vítězství, ale že jsme vytvořili něco, co má nějakou váhu.“ – Jakub

  “Nejvíce se mi líbilo propojení teorie a praxe. Nejen, že jsme se vzdělali v problematice teoreticky, ale vše následně vyzkoušeli i prakticky, a navíc jsme získali cenné “best practice přímo od lidí, kteří v oblasti dennodenně pracují.” – Roman

  „Lektoři jsou experti, rozumí tomu, ale taky jsou tam dobrovolně a dělají to proto, že chtějí. A to je na tom hrozně vidět. Že tím žijí, strašně je to baví a chtějí, abychom si z toho něco odnesli. A i na druhé straně jsou lidi, kteří chtějí, a tak vzniká hrozně dobrá spolupráce. Bylo to pro mě moc osvěžující.“ — Monika

  Partneři

  Miroslav Umlauf

  Vlastimil Černý

  Organizátoři

  Kontakt

  Martin Potančok

  Garant DS&BI Academy VŠE

  Otázky k obsahu a formě studia

  Fakulta informatiky a statistiky
  Telefon: +420 602 713 117
  E-mail: martin.potancok@vse.cz

  Kontaktujte nás