DS&BI Academy

VŠE

Co je DS&BI Academy VŠE

DS&BI Academy VŠE je unikátní semestrální kurz, který již čtvrtým rokem umožňuje studentům i veřejnosti ovládnout pokročilé dovednosti v datové analýze a načerpat best practice od datových expertů z komerční praxe.

 • Výuka formou workshopů a týmových case studies provádí účastníky akademie všemi klíčovými fázemi datových projektů – od sběru požadavků, návrhu řešení až po jejich implementaci a obhajobu výsledků zadavateli.
 • Je vedena odborníky a konzultanty v Business Intelligence (BI) a Data Science (DS) z řad našich firemních partnerů.
 • Omezený počet 20-25 účastníků podporuje přátelskou, neformální atmosféru a umožňuje intenzivní kontakt s lektory.
 • Mix účastníků z řad studentů i veřejnosti v kombinaci s externími lektory přináší jedinečné prolínání akademických znalostí a poznatků z praxe a příležitosti k navázání užitečných kontaktů i dlouhotrvajících přátelství.
 • Akademie se již nejednou stala odrazovým můstkem kariéry nových datových specialistů – více než polovina absolventů dnes pracuje v oblasti dat a analytiky.

Cíle DS&BI Academy VŠE

Cílem DS&BI Academy VŠE je propojit znalosti z oblastí Business Intelligence (BI) a Data Science (DS) do jednotného celku, poskytnout systematické rozšiřující vzdělání a připravit specialisty, kteří jsou schopni v rámci business analýzy využít předností obou oblastí analýzy dat.

Po úspěšném ukončení budou absolventi znát principy BI a DS a budou schopni navrhnout a reálně implementovat kompletní řešení projektů z oblasti BI a DS od business analýzy přes dimenzionální modelování, modelování a implementaci datového skladu a datových pump, distribuované systémy, práci s analytickými modely až k implementaci navržených aplikací.

DS&BI Academy VŠE jde nad rámec kurzů 4IT336 – Základy Business Intelligence a 4IT436 – Business Intelligence. Důraz je kladen na praktické ukázky a reálné případové studie, které jsou připravované ve spolupráci s odborníky z praxe.

Úspěšní absolventi DS&BI Academy VŠE obdrží certifikát o absolvování a 6 kreditů do svého studijního programu (4IT438). Pozn. platí pro studenty VŠE oboru Informační systémy a technologie (skupina předmětů hV, pro studenty s nástupem do studia od ZS 14/15 a pozdějším) a vedlejší specializace Informatika v podnikání (skupina předmětů sV).

Vstupní znalosti

Pro vstup do DS&BI Academy VŠE je nutné absolvovat vstupní test (z oblastí business analýzy, databází a Business Intelligence), po vstupním testu následuje motivační pohovor.

Vstupní testy proběhnou 7. 12. 2020.
Místo a forma budou upřesněny dle aktuální situace.

Podmínky pro přijetí

Pro studenty VŠE je podmínkou pro vstup do DS&BI Academy VŠE úspěšné absolvování kurzů nebo jejich souběžné studium v letním semestru 2020/2021:

 • 4IT216 – Analýza a návrh informačních systémů,
 • 4IT218 – Databáze,
 • 4IT336 – Základy Business Intelligence / 4IT436 Business Intelligence.
 • (Případně lze uznat ekvivalenty těchto předmětů odstudovaných například v rámci zahraničního výměnného pobytu)

Čtvrtý ročník DS&BI Academy VŠE začíná v únoru 2021.

Forma studia je plánovaná jako prezenční.
Pokud nám to ale epidemiologická situace neumožní, jsme připraveni ihned přejít na online výuku.

Těšíme se na vás příští rok.

Harmonogram

Čtvrtý ročník DS&BI Academy VŠE začíná v únoru 2021 a končí v červnu 2021.

Výuka probíhá každé úterý od 14 do 19 hodin.

Téma
16. 02. 2021
Úvod a základní principy BI a DS, aktuální trendy
Business požadavky na BI a DS projekty
23. 02. 2021
Dimenzionální modelování a práce se strukturovanými daty
02. 03. 2021
Datový sklad
09. 03. 2021
Datový sklad a analytické modely
16. 03. 2021
Analytické myšlení a vizualizace dat
23. 03. 2021
Implementace navržených aplikací – Qlik
30. 03. 2021
Implementace navržených aplikací – Tableau
06. 04. 2021
Implementace navržených aplikací – Power BI
13. 04. 2021
Úvod do Data Science
20. 04. 2021
Příprava datamartů
27. 04. 2021
Exekuce analytických modelů
04. 05. 2021
Vyhodnocení a interpretace analytických modelů
11. 05. 2021
Oborová specifika BI a DS projektů
Oborová specifika BI a DS projektů
Oborová specifika BI a DS projektů
18. 05. 2021
Oborová specifika BI a DS projektů
Předávání certifikátů a zakončení
Partner
16. 02. 2021
23. 02. 2021
02. 03. 2021
09. 03. 2021
16. 03. 2021
23. 03. 2021
30. 03. 2021
06. 04. 2021
13. 04. 2021
20. 04. 2021
27. 04. 2021
04. 05. 2021
11. 05. 2021
18. 05. 2021

Podmínky ukončení

Pro aktivní účast je potřeba vlastní notebook s možností instalace SW a nastavení připojení do sítě VŠE (minimálně Cisco Anyconnect a VMware Horizon View).

Pro úspěšné ukončení DS&BI Academy VŠE je nutné splnit následující podmínky:

 • aktivní účast minimálně na 12 ze 14 workshopů,
 • vypracování semestrálních prací (vždy ke každému tématu, ale vzájemně navazujících),
 • prezentace výstupů semestrálních prací,
 • absolvování závěrečné ústní zkoušky.

Cena

Cena DS&BI Academy VŠE je 59 000 Kč + 21% DPH. Obchodní podmínky.
Pro studenty VŠE je DS&BI Academy VŠE zdarma.

Proč studovat DS&BI Academy VŠE

Monika

“Díky účasti na kurzu DS&BI Academy VŠE jsem si rozšířila své znalosti v oblasti Business Intelligence i Data Science, které dnes ve velké míře využívám. Obě části akademie jsou založeny pouze na zkušenostech z praxe, což vnímám jako její největší výhodu. Kurz je sice náročnější než ostatní předměty na univerzitě, nicméně zde panuje absolutně odlišná nálada oproti klasickému vysokoškolskému kurzu – dá se říci, že až přátelská. Seznámila jsem se zde s odborníky z praxe, získala cenné zkušenosti i zajímavé kontakty. Absolvování kurzu mohu rozhodně doporučit.” – Monika Líkařová

„Během magisterského studia jsem studoval předmět Business Intelligence u pana Oty Novotného (doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D., vedoucí katedry KIT VŠE). Musím mu poděkovat, protože na BI Academy jsem se vlastně dostal díky němu. Poprvé v životě se mi u něj stalo, že jsem zaspal ústní zkoušku. Pan Novotný mi dal náhradní termín… a já se na něj naučil celou knížku, četl jsem ji dokolečka, abych ji uměl a nezklamal. No, a přitom mě to začalo bavit a zajímat. Dřív jsem se orientoval spíš na startupy a jako freelancer jsem programoval webové stránky v PHP, HTML a CSS. Pak jsem se rozhodl profesně směřovat do Data Science. A myslím, že mezikrokem k tomu je BI Academy. Bylo těžké se sem dostat — nás se hlásilo 6 kamarádů a dostal jsem se jen já. Věřím, že kdyby i ostatní absolvovali ten kurz, že by jim to změnilo celý obzor.“ – Nguyen Phuong Quang

„Lektoři jsou experti, rozumí tomu, ale taky jsou tam dobrovolně a dělají to proto, že chtějí. A to je na tom hrozně vidět. Že tím žijí, strašně je to baví a chtějí, abychom si z toho něco odnesli. A i na druhé straně jsou lidi, kteří chtějí, a tak vzniká hrozně dobrá spolupráce. Bylo to pro mě moc osvěžující.“ — Monika

Monika

“Díky účasti na DS&BI Academy VŠE jsem si ujasnil své profesní směřování. Akademie mi otevřela oči a já zjistil, jaké existuje množství kariérních možností a pracovních pozic v oblasti dat a datové analytiky. Není proto náhodou, že mnozí studenti akademie časem pracovně zakotví ve firmách na akademii navázaných.

Měl jsem možnost studovat s množstvím velmi chytrých lidí, ať už vyučujících nebo ostatních studentů. Ocenil jsem velmi intenzivní průběh studia s důrazem na praktické řešení problémů.” – Jan Rosmarin

„Máme tu, troufnu si říct, ty nejlepší odborníky z Čech. Bavit se s nimi o tom, chodit na jejich předměty, to bylo fakt super. V týmu jsem jako jediný nikdy nepracoval jinde, a tak jsem se dozvěděl hodně i o svých slabých stránkách. Vím, na co se zaměřit a co zlepšit, abych byl úspěšný v kariéře.“ — Nguyen Phuong Quang

„Pro mě to byl návrat do studentských let. Jsem programátor, mám firmu a Big Data jsou pro mě zábava. O kurzu jsem se dozvěděl náhodou od jednoho svého klienta, kterého školím. Líbilo se mi, že se pracovalo s reálnými datasety. Každý tým si vybral dataset, který má zpracovat. Měli jsme si určit, co bude business zadáním. Od popisu dat po prodej řešení jsme si to měli vymyslet sami. To bylo super. Na začátku jsem měl problémy s týmem, než se to zkoordinuje a začne pracovat na 100 %. A nakonec jsme si to fakt užili. Potkávali jsme se, trávili spolu dost času, a nakonec jsme vyhráli, tak se to vyplatilo. Nejde ani tak o to vítězství, ale že jsme vytvořili něco, co má nějakou váhu.“ – Jakub

“Nejvíce se mi líbilo propojení teorie a praxe. Nejen, že jsme se vzdělali v problematice teoreticky, ale vše následně vyzkoušeli i prakticky, a navíc jsme získali cenné “best practice přímo od lidí, kteří v oblasti dennodenně pracují.” – Roman

Partneři

Vlastimil Černý

Organizátoři

Kontakt

Martin Potančok

Garant DS&BI Academy VŠE

Otázky k obsahu a formě studia

Fakulta informatiky a statistiky
Telefon: +420 602 713 117
E-mail: martin.potancok@vse.cz

Napište nám

13 + 8 =