Datové minimum pro business

unikátní série workshopů

KOHO FIRMY POTŘEBUJÍ NEJVÍC?

BYZNYS LIDI, KTEŘÍ ROZUMÍ DATOVÉ ANALYTICE.

Unikátní série workshopů, kde se váš tým naučí dělat rozhodnutí podložená daty a jejich analýzou s prvky teambuildingu založená na zážitku – hře.

Opřete-li svá rozhodnutí a argumentace o pevný datový základ, získáte jistotu, že rozhodujete správně. Díky tomu dokážete lépe obhájit své projekty, strategická rozhodnutí a lépe prezentovat své výsledky.

Pro koho je kurz určen

 • Pro týmy i jednotlivce, kteří chtějí své rozhodování opřít o data a jejich analýzu
 • Využitelné napříč obory (finance, bankovnictví, pojišťovnictví, retail, telco, utility, manufacturing …)
 • Využitelné napříč odděleními (finance, operations, risk, marketing, obchod, plánování, HR, nákup, audit…)

Cíl kurzu

Seznámit účastníky se základy práce s daty a prakticky ukázat výhody a limity analýzy dat v podniku. Opřete svá rozhodnutí a argumentace o pevný datový základ a získejte tak jistotu, že rozhodujete správně. Základy práce s daty jsou uplatnitelné ve všech odvětvích.

Doporučujeme poskládat tým z různých oddělení. Základy práce s daty jsou potřebné všude a různé profese se při práci vzájemně doplňují.

Reference

Monika

“Kurz datového minima byl naprosto skvělý. Lektoři jsou opravdoví profesionálové, i nám laikům dokázali vše jasně vysvětlit. Díky nim už také víme, že klíčové je dobře pochopit byznys zadání. To, co jsme se naučili, jsme si ihned prakticky vyzkoušeli na předpřipravených datových sadách při hraní AdGame. Pomocí vizualizace jsme rychle pochopili, co nám data říkají.

Díky tomuto kurzu jsem se naučila rutinně využívat analytický nástroj Microstrategy, což mi nyní opravdu velmi šetří čas. Používám v Microstrategy předpřipravené template a když ode mě někdo potřebuje nějaká data/analýzy, jsem schopna je poskytnout ihned. Dříve jsem si vše musela zpracovat a výstup zaslat dodatečně. Díky svým nově nabytým datovým znalostem a vizualizaci dat jsem si zefektivnila celou agendu fakturací.”

Zuzana Bartovičová, Local Risk and Compliance Manager, ČSOB

Způsob výuky

Manažerská hra – AD GAME – simuluje reálný businessový case, kde kombinujete výběr a nákup dat s ohledem na rozhodování o portfoliu vámi nabízených produktů a investicemi do podpory jejich prodeje.

 • Interaktivní týmový workshop o ceny za nejlepší řešení business problému, které je založené na analýze dat inspirovaný způsobem výuky na UC Berkeley, USA.
 • Úspěšně implementováno a pravidelně realizováno na Vysoké škole ekonomické v Praze a francouzské universitě Université Grenoble Alpes.
 • Výsledky a nadšení účastníků jsou ohromující, učení se přes emoci je velmi účinné a inspirující.
 • Stejný způsob datové výuky se od školního roku 2020/2021 aplikuje také na vybraných magisterských programech VŠE a všech profesních bakalářských programech.

Co se naučíte

 • Orientovat se v různých druzích dat
 • Rozpoznávat relevantní data od těch nerelevantních
 • Cyklus a funkce datových toků ve firmách
 • Analyzovat data v OLAP struktuře
 • Vizualizovat a interpretovat výsledky analýzy
 • Stanovovat strategie a přijímat rozhodnutí na základě analýzy podnikových dat
 • Hledat, rozpoznat a analyzovat problémy spojené s datovými toky

Okruhy témat:

Data a jejich druhy, datová stopa, přidaná hodnota, kvalita dat, hledání a formulace požadavků na získání dat, zpracování data setů a jejich propojování, vizualizace a interpretace dat pro stanovení strategií, rozhodování na základě dat.

Analytické nástroje:

V průběhu kurzu se naučíte pracovat s těmito nástroji datové analýzy:

 • MS Excel – funkce datové analýzy
 • Specializované nástroje pro datovou analýzu a tvorbu manažerských dashboardů (např. MS Power BI nebo Tableau)
U firemních kurzů je volba analytického nástroje volitelná a může tak jít více do detailu.

Cena, časová náročnost a průběh kurzu:

 • Skupina max. 20 účastníků – 260.000,- Kč + DPH
 • Délka trvání kurzu je maximálně 5 dní, rozdělených do dvou týdnů v kombinacích 3+2 nebo 2+3.
 • Workshopy mohou probíhat v prostorách VŠE nebo přímo u klienta.
 • Maximální kapacita kurzu 20 účastníků, předpokládá se práce v týmech.

Kamila Rychtaříková

Koordinátor datových programů

Otázky k přihláškám

Data & Business
Telefon: +420 724 368 107
E-mail: kamila.rychtarikova@vse.cz

Kontaktujte nás