Datové minimum pro business

unikátní série workshopů

KOHO FIRMY POTŘEBUJÍ NEJVÍC?

BYZNYS LIDI, KTEŘÍ ROZUMÍ DATOVÉ ANALYTICE.

Unikátní série workshopů, kde se váš tým naučí dělat rozhodnutí podložená daty a jejich analýzou s prvky teambuildingu založená na zážitku – hře.

Opřete-li svá rozhodnutí a argumentace o pevný datový základ, získáte jistotu, že rozhodujete správně. Díky tomu dokážete lépe obhájit své projekty, strategická rozhodnutí a lépe prezentovat své výsledky.

Pro koho je kurz určen

 • Pro týmy i jednotlivce, kteří chtějí své rozhodování opřít o data a jejich analýzu
 • Využitelné napříč obory (finance, bankovnictví, pojišťovnictví, retail, telco, utility, manufacturing …)
 • Využitelné napříč odděleními (finance, operations, risk, marketing, obchod, plánování, HR, nákup, audit…)

Cíl kurzu

Seznámit účastníky se základy práce s daty a prakticky ukázat výhody a limity analýzy dat v podniku. Opřete svá rozhodnutí a argumentace o pevný datový základ a získejte tak jistotu, že rozhodujete správně. Základy práce s daty jsou uplatnitelné ve všech odvětvích.

Doporučujeme poskládat tým z různých oddělení. Základy práce s daty jsou potřebné všude a různé profese se při práci vzájemně doplňují.

Způsob výuky

Manažerská hra – AD GAME – simuluje reálný businessový case, kde kombinujete výběr a nákup dat s ohledem na rozhodování o portfoliu vámi nabízených produktů a investicemi do podpory jejich prodeje.

 • Interaktivní týmový workshop o ceny za nejlepší řešení business problému, které je založené na analýze dat inspirovaný způsobem výuky na UC Berkeley, USA.
 • Úspěšně implementováno a pravidelně realizováno na Vysoké škole ekonomické v Praze a francouzské universitě Université Grenoble Alpes.
 • Výsledky a nadšení účastníků jsou ohromující, učení se přes emoci je velmi účinné a inspirující.
 • Stejný způsob datové výuky se od školního roku 2020/2021 aplikuje také na vybraných magisterských programech VŠE a všech profesních bakalářských programech.

Co se naučíte

 • Orientovat se v různých druzích dat
 • Rozpoznávat relevantní data od těch nerelevantních
 • Cyklus a funkce datových toků ve firmách
 • Analyzovat data v OLAP struktuře
 • Vizualizovat a interpretovat výsledky analýzy
 • Stanovovat strategie a přijímat rozhodnutí na základě analýzy podnikových dat
 • Hledat, rozpoznat a analyzovat problémy spojené s datovými toky

Okruhy témat:

Data a jejich druhy, datová stopa, přidaná hodnota, kvalita dat, hledání a formulace požadavků na získání dat, zpracování data setů a jejich propojování, vizualizace a interpretace dat pro stanovení strategií, rozhodování na základě dat.

Analytické nástroje:

V průběhu kurzu se naučíte pracovat s těmito nástroji datové analýzy:

 • MS Excel – funkce datové analýzy
 • Specializované nástroje pro datovou analýzu a tvorbu manažerských dashboardů (např. MS Power BI nebo Tableau)
U firemních kurzů je volba analytického nástroje volitelná a může tak jít více do detailu.

Cena, časová náročnost a průběh kurzu:

 • Skupina max. 20 účastníků – 260.000,- Kč + DPH
 • Délka trvání kurzu je maximálně 5 dní, rozdělených do dvou týdnů v kombinacích 3+2 nebo 2+3.
 • Workshopy mohou probíhat v prostorách VŠE nebo přímo u klienta.
 • Maximální kapacita kurzu 20 účastníků, předpokládá se práce v týmech.

Hana Poláková

Koordinátor datových programů

Otázky k přihláškám

Data & Business
Telefon: +420 602 553 745
E-mail: hana.polakova@vse.cz

Napište nám

10 + 5 =