DATA & ANALYTICS
FOR BUSINESS MANAGEMENT

MBA PROGRAM

Průběh studia 2023/2024

MBA studium je rozložené do tří semestrů. Program začíná vždy v září a končí v prosinci následujícího roku. V červenci a srpnu výuka neprobíhá.

Víkendové bloky probíhají: pátek od 14 do 18 hodin, sobota od 9 do 18 hodin, neděle od 9 do 13 hodin.
5denní bloky probíhají každý den od 9 do 18 hodin. Poslední den 5denního bloku probíhá od 9 do 15 hodin.

Náplní prvních dvou semestrů je studium předmětů v přesně daném harmonogramu, a to v prostorách školy.

Ve třetím semestru studenti zpracovávají vlastní datově zaměřený projekt.

Úvodní soustředění (začátek 1. semestru)

Studium začíná v září intenzivním pětidenním soustředěním, během kterého studenti absolvují dva předměty. Úvod do studia MBA poskytne studentům kompletní přehled o organizaci studia. Dále si studenti sami dle úrovně svých znalostí volí Datové minimum, nebo Manažerské minimum. Účelem je absolvovat předmět s tím zaměřením, v němž je student méně zkušený. Celá skupina studentů se tak sladí na podobnou úroveň znalostí a poté může společně pokračovat ve studiu specializovaných předmětů.

Termín

Vyučovaný předmět

11. 09. – 15. 09. 2023

 • Úvod do studia MBA
 • Datové minimum, nebo Manažerské minimum

Výuka v podobě víkendových modulů (1. a 2. semestr)

V další části akademického roku (říjen-červen) se postupně studují níže uvedené specializované předměty. Výuka probíhá formou intenzivních víkendových modulů. Moduly startují vždy v pátek odpoledne, pokračují v sobotu po celý den a končí v neděli dopoledne. Naprostá většina modulů je vyučována v Praze.

Termín

Vyučovaný předmět

29. 09. – 01. 10. 2023

 • Business a transformace businessu
11. 10. – 15. 10. 2023
 • Reporting a vizualizace
24. 11. – 26. 11. 2023
 • Architektury business analytiky
08. 12. – 10. 12. 2023
 • Bezpečnost dat a Counter Intelligence
05. 01. – 07. 01. 2024
 • Informační etika, regulace a právo
26. 01. – 28. 01. 2024
 • Nástroje pro podporu business analytiky
09. 02. – 11. 02. 2024
 • Řízení dat a analytiky pro business (první část)
01. 03. – 03. 03. 2024
 • Řízení dat a analytiky pro business (druhá část)
15. 03. – 17. 03. 2024
 • Python pro datové manažery
22. 03. 2024
 • 1. konzultace závěrečných prací
05. 04. – 07. 04. 2024
 • Statistika pro pokročilou analytiku
19. 04. – 21. 04. 2024
 • Competitive Intelligence
10. 05. – 12. 05. 2024
 • Data-X Základy analytických metod
24. 05. – 26. 05. 2024
 • Trendy a novinky v business analytice

05. 06. – 09. 06. 2024
 • Data-X Pokročilá analytika
14. 06. 2024
 • 2. konzultace závěrečných prací
12. 09. 2024
 • 3. konzultace závěrečných prací

Závěrečný projekt (3. semestr)

Ve třetím semestru (září – prosinec) studenti samostatně zpracovávají závěrečný projekt v rámci posledního předmětu Data a Business projekt. Nejde tedy o tradiční výuku v modulech a student nemusí být přítomen ve škole. Může si však sjednat individuální konzultace u příslušných lektorů.