DATA & ANALYTICS
FOR BUSINESS MANAGEMENT

MBA PROGRAM

Průběh studia 2021/2022

MBA studium je rozložené do tří semestrů. Program začíná vždy v září a končí v prosinci následujícího roku. V červenci a srpnu výuka neprobíhá.

Víkendové bloky probíhají: pátek od 14 do 18 hodin, sobota od 9 do 18 hodin, neděle od 9 do 13 hodin.
5denní bloky probíhají každý den od 9 do 18 hodin.

Náplní prvních dvou semestrů je studium předmětů v přesně daném harmonogramu, a to v prostorách školy.

Ve třetím semestru studenti zpracovávají vlastní datově zaměřený projekt.

Úvodní soustředění (začátek 1. semestru)

Studium začíná v září intenzivním pětidenním soustředěním, během kterého studenti absolvují dva předměty. Úvod do studia MBA poskytne studentům kompletní přehled o organizaci studia. Dále si studenti sami dle úrovně svých znalostí volí Datové minimum, nebo Manažerské minimum. Účelem je absolvovat předmět s tím zaměřením, v němž je student méně zkušený. Celá skupina studentů se tak sladí na podobnou úroveň znalostí a poté může společně pokračovat ve studiu specializovaných předmětů. Intenzivní úvodní soustředění může být organizováno mimo Prahu.

Termín

Vyučovaný předmět

13. 09. – 17. 09. 2021

 • Úvod do studia MBA
 • Datové minimum, nebo Manažerské minimum

Výuka v podobě víkendových modulů (1. a 2. semestr)

V další části akademického roku (říjen-červen) se postupně studují níže uvedené specializované předměty. Výuka probíhá formou intenzivních víkendových modulů. Moduly startují vždy v pátek odpoledne, pokračují v sobotu po celý den a končí v neděli dopoledne. Naprostá většina modulů je vyučována v Praze.

Termín

Vyučovaný předmět

08. 10. – 10. 10. 2021

 • Business a transformace businessu

03. 11. – 07. 11. 2021

 • Reporting a vizualizace

26. 11. – 28. 11. 2021

 • Architektury business analytiky

10. 12. – 12. 12. 2021

 • Bezpečnost dat a Counter Intelligence

07. 01. – 09. 01. 2022

 • Informační etika, regulace a právo

28. 01. – 30. 01. 2022

 • Nástroje pro podporu business analytiky

11. 02. – 13. 02. 2022

 • Řízení dat a analytiky pro business (první část)

04. 03. – 06. 03. 2022

 • Řízení dat a analytiky pro business (druhá část)

11. 03. a 18. 03. 2022

 • Konzultační den – představení témat závěrečných prací

25. 03. – 27. 03. 2022

 • Statistika pro pokročilou analytiku*

08. 04. – 10. 04. 2022

 • Python pro datové manažery

22. 04. – 24. 04. 2022

 • Competitive Intelligence

13. 05. – 15. 05. 2022

 • Data-X Základy analytických metod

27. 05. – 29. 05. 2022

 • Trendy a novinky v business analytice

08. 06. – 12. 06. 2022

 • Data-X Pokročilá analytika

* nepovinný blok.

Závěrečný projekt (3. semestr)

Ve třetím semestru (září-prosinec) studenti samostatně zpracovávají závěrečný projekt v rámci posledního předmětu Data a Business projekt. Nejde tedy o tradiční výuku v modulech a student nemusí být přítomen ve škole. Může si však sjednat individuální konzultace u příslušných lektorů.