DATA & ANALYTICS
FOR BUSINESS MANAGEMENT

MBA PROGRAM

Průběh studia 2020/2021

MBA studium je rozložené do tří semestrů. Program začíná vždy v září a končí v prosinci následujícího roku. V červenci a srpnu výuka neprobíhá.

Víkendové bloky probíhají: pátek od 14 do 18 hodin, sobota od 9 do 18 hodin, neděle od 9 do 13 hodin.
5denní bloky probíhají každý den od 9 do 18 hodin.

Náplní prvních dvou semestrů je studium předmětů v přesně daném harmonogramu, a to v prostorách školy.

Ve třetím semestru studenti zpracovávají vlastní datově zaměřený projekt.

Úvodní soustředění (začátek 1. semestru)

Studium začíná v září intenzivním pětidenním soustředěním, během kterého studenti absolvují dva předměty. Úvod do studia MBA poskytne studentům kompletní přehled o organizaci studia. Dále si studenti sami dle úrovně svých znalostí volí Datové minimum, nebo Manažerské minimum. Účelem je absolvovat předmět s tím zaměřením, v němž je student méně zkušený. Celá skupina studentů se tak sladí na podobnou úroveň znalostí a poté může společně pokračovat ve studiu specializovaných předmětů. Intenzivní úvodní soustředění může být organizováno mimo Prahu.

Termín

Vyučovaný předmět

14. 09. – 18. 09. 2020

 • Úvod do studia MBA
 • Datové minimum, nebo Manažerské minimum

Výuka v podobě víkendových modulů (1. a 2. semestr)

V další části akademického roku (říjen-červen) se postupně studují níže uvedené specializované předměty. Výuka probíhá formou intenzivních víkendových modulů. Moduly startují vždy v pátek odpoledne, pokračují v sobotu po celý den a končí v neděli dopoledne. Naprostá většina modulů je vyučována v Praze.

Termín

Vyučovaný předmět

09. 10. – 11. 10. 2020

 • Business a transformace businessu

04. 11. – 08. 11. 2020

 • Reporting a vizualizace

27. 11. – 29. 11. 2020

 • Architektury business analytiky

11. 12. – 13. 12. 2020

 • Bezpečnost dat a Counter Intelligence

08. 01. – 10. 01. 2021

 • Informační etika, regulace a právo

Přesunuto do 2. semestru – bude upřesněno

 • Nástroje pro podporu business analytiky

12. 02. – 14. 02. 2021

 • Řízení dat a analytiky pro business (první část)

12. 03. – 14. 03. 2021

 • Řízení dat a analytiky pro business (druhá část)

17. 03. – 18. 03. 2021

 • PYTHON*

19. 03. 2021

 • Konzultační den – představení témat závěrečných prací (možno připojit se online)

20. 03. – 21. 03. 2021

 • Statistika pro pokročilou analytiku*

16. 04. – 18. 04. 2021

 • Základy analytických metod – příprava na Data X

07. 05. – 09. 05. 2021

 • Trendy a novinky v business analytice

21. 05. – 23. 05. 2021

 • Competitive Intelligence

07. 06. – 11. 06. 2021

 • Data-X Pokročilá analytika

* nepovinný blok.

Závěrečný projekt (3. semestr)

Ve třetím semestru (září-prosinec) studenti samostatně zpracovávají závěrečný projekt v rámci posledního předmětu Data a Business projekt. Nejde tedy o tradiční výuku v modulech a student nemusí být přítomen ve škole. Může si však sjednat individuální konzultace u příslušných lektorů.

Podmínky úspěšného ukončení studia

Student úspěšně ukončí studium a získá titul MBA, pokud:

 • úspěšně ukončí všechny povinné a povinně volitelné předměty (vč. splnění dílčí povinností v rámci jednotlivých předmětů),
 • odevzdá závěrečný projekt a úspěšně jej obhájí před odbornou komisí.

Podpora poskytovaná v rámci studia

Zázemí

Výuka probíhá na VŠE v Praze a v xPORT Business Akcelerátoru VŠE. V učebnách je zajištěno kvalitní vybavení, podpora a catering. Učebny umožňují změny set-upu podle potřeby týmové nebo individuální práce.

 

Technika a software

Části výuky spojené s využíváním výpočetní techniky jsou řešeny pomocí cloudové infrastruktury virtuálních desktopů, ke kterým se studenti budou připojovat ze svých notebooků či domácích počítačů přes internet. Odpadají tak všechny možné problémy spojené s instalací software na vlastní počítače studentů. Předpokládá se, že hardware (notebook) budou mít studenti vlastní.

 

Studijní podklady

Studenti získají studijní podklady, a to zejména v elektronické podobě. Přednášky a workshopy se nenahrávají, je proto třeba, aby byli studenti na výuce přítomní osobně.

 

Lektoři

Spolupráce VŠE se společností KPMG a dalšími partnery umožňuje, aby v každém modulu pracovala se skupinou studentů dvojice lektorů – jeden vyučující z VŠE a jeden odborník z praxe. Všichni naši lektoři mají významné praktické zkušenosti z oblastí, které program zahrnuje. Pracovali v různých rolích na řadě projektů spojených s nasazením a využitím dat a analytiky pro business.

O studenty navíc pečuje dedikovaný administrátor programu.

 

Jak moc je třeba pracovat doma, mimo školu?

Studium je sice intenzivní, ale maximum práce je směřováno do intenzivních workshopů. Mezi nimi je volněji a nezpracovávají se náročné eseje či jiné výstupy jako v jiných programech. Na domácí přípravu a čas je náročný závěrečný projekt v třetím semestru – ten se musí „vysedět“ a je potřeba si na něj nechat konzistentní čas – je to podobné, jako když se píše bakalářská práce.

Archiv starších ročníků