DATA & ANALYTICS
FOR BUSINESS MANAGEMENT

MBA PROGRAM

Garanti studia

Ota Novotný

  • Ředitel a zakladatel studijního programu MBA Data & Analytics for Business Management powered by KPMG
  • Prorektor pro rozvoj a Corporate Relations a vedoucí katedry informačních technologií při Fakultě informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze
  • Zakladatel startupového xPORT Business Accelerator VŠE

Ota disponuje více než 20 lety praktických zkušeností v oblasti využití dat a analytiky pro business. Jak na vysoké škole, tak i v rámci praktických projektů ve firmách pomáhá lidem pochopit význam a principy datové analytiky a ukazuje jim, jak ji využít ve svém profesním životě. Je rád, že s touto moderní a stále perspektivnější oblastí zájmu mohl seznámit již několik tisíc lidí a že velká část z nich si datovou analytiku vybrala jako svoji profesní dráhu.

Stále hledá nové možnosti, jak využít potenciál dat a s nimi spojené datové analytiky pro moderní business. Je autorem nebo spoluautorem řady knih, příspěvků na konferencích nebo článků v odborných časopisech. Je také zakladatelem xPORT Business Accelerator VŠE, což je moderní startupové business centrum Vysoké školy ekonomické v Praze. V MBA programech vyučuje více než 10 let a chápe tak potřeby jejich účastníků, které se zásadně liší od studentů v programech magisterského nebo bakalářského studia. Získal tituly docent a Ph.D. v oboru Informatika na VŠE v Praze, kde obhajoval práce spojené s rolí a nasazováním datové analytiky v řízení podniků.

David Slánský

  • Partner, Management Consulting, KPMG Česká republika
  • Vedoucí pražské KPMG Data & Analytics Centre of Excellence
  • Člen KPMG Global Data & Analytics Leadership team

David pomáhá klientům dosáhnout reálných výsledků prostřednictvím chytrého používání dat. Jeho hlavním cílem je úspěšně integrovat vhled získaný prací s daty do fungování firmy. David má za sebou stovky projektů po celém světě v různých odvětvích, zejména finančnictví, telekomunikacích, energetice a terciárním vzdělávání. Tyto projekty byly zaměřené na pochopení a předvídání toho, jak se chovají zákazníci a zaměstnanci, regulatorní a legislativní otázky, správu dat a oblast business intelligence.

David vede pražské KPMG Data & Analytics Centre of Excellence a je členem globálního týmu KPMG zaměřeného na datovou analytiku. Působí na Vysoké škole ekonomické v Praze a napsal knihu o business intelligence. Často přednáší o datové analytice na akademických i profesních akcích. Je absolventem katedry informačních technologií VŠE.

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) byla založena v roce 1953 a je největší veřejnou vysokou školou ekonomickou v ČR. Škola je zařazena do žebříčku Financial Times a v rámci projektu Eduniversal Ranking je dlouhodobě hodnocena jako jedna z nejlepších business schools ve střední a východní Evropě. VŠE spolupracuje s více než 240 partnerskými univerzitami na čtyřech kontinentech.

Její absolventi se velmi dobře uplatňují na trhu práce a zastávají významné funkce v soukromém i veřejném sektoru. Nejvíce jich směřuje do různých odvětví průmyslu, bankovnictví, účetnictví a auditu, obchodu, marketingu a IT.

KPMG Česká republika

KPMG Česká republika zahájila svou činnost v roce 1990, v současné době má více než 1000 zaměstnanců a kanceláře v Praze, Brně, Českých Budějovicích a Ostravě. Společnost poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a práva.

Jako součást celosvětové sítě poradenských společností může KPMG Česká republika využít znalosti a zkušenosti více než 197 tisíc odborníků, kteří působí ve 154 státech světa. Nezávislé členské společnosti sítě KPMG jsou přidružené ke KPMG International Cooperative („KPMG International“), švýcarské organizační jednotce.

SCET, UC Berkeley, San Francisco

Do výuky MBA programu Data & Analytics for Business Management je zapojena i prestižní americká univerzita UC Berkeley, se kterou Fakulta informatiky a statistiky VŠE uzavřela partnerství. “Studenty MBA v Praze budeme učíme podle metodiky Data-X Berkeley, včetně poradenství v reálných projektech a se stejnými nástroji a strojovým učením, jaké globálně využívají moderní firmy a datoví vědci,“ říká Ikhlaq Sidhu, ředitel Sutardja Center for Entrepreneurship and Technology UC Berkeley.

Akreditace

Program prošel akreditačním řízením VŠE podle Řádu celoživotního vzdělávání a vzdělávání v mezinárodně uznávaných kurzech Vysoké školy ekonomické v Praze. Jeho jednotlivé moduly prošly navíc interním akreditačním řízením Fakulty informatiky a statistiky (FIS) z pohledu jejich odborného obsahu a struktury. VŠE je z tomto pohledu oprávněna udělovat titul MBA.