DATA & ANALYTICS
FOR BUSINESS MANAGEMENT

MBA PROGRAM VŠE

Informace o studiu

Aktuální ročník 2023/2024

Přihlásit se

Jediné datově a analyticky orientované MBA ve střední Evropě

V MBA programu Data & Analytics for Business Management (DABM) věříme, že tou nejlepší cestou, jak získat kvalitní manažerské MBA vzdělání, není jen učit se od akademiků, ale hlavně pracovat spolu s lidmi, kteří řídí a realizují praktické projekty v oblasti business analytiky. Proto jsme velmi rádi, že program vznikl ve spolupráci se společností KPMG Česká republika a v programu vystupuje řada odborníků z praxe. MBA program připravuje studenty na role špičkových profesionálů, kteří jsou schopni propojovat data, analytiku a business do jednoho celku a s jejich pomocí řídit inovace a transformaci firem.

MBA program VŠE
Data & Analytics for Business Management

semestry

studentů

lektorů

hodin

Praktické spojení znalostí datové analýzy a manažerských dovedností

Absolventi tohoto programu získají znalosti a dovednosti, které se dnes nikde v ČR takto komplexně nevyučují. Program je unikátní tím, že propojuje datové a analytické technologie na jedné straně a specializované manažerské vzdělávání na straně druhé.

Klíčovou oblastí studia je Řízení datové analytiky v podniku, která je doplněna specifickými znalostmi z oblastí Transakční datová analytikaPrediktivní modelování Data Science. Výuka probíhá intenzivní formou a je prakticky zaměřená. Studenti postupně absolvují předmět po předmětu. Začíná se úvodním pětidenním soustředěním, výuka pokračuje víkendovými moduly a končí zpracováním vlastního datově a analyticky zaměřeného projektu.

Tematické oblasti MBA studia

Řízení datové analytiky

Rozsáhlé datové zdroje, analytické výstupy a procesy už dávno přesahují hranice jednoho oddělení nebo úzké skupiny zaměstnanců.

Vyžadují, aby byly komplexně navrhovány a řízeny tak, aby přinášely potřebnou hodnotu. Naučíte se, jak navrhovat architekturu takových systémů a současně jak organizovat jejich každodenní běh.

Transformace podnikání prostřednictvím dat a analytiky

Získáte komplexní a důkladnou znalost toho, jak podniky dnes sbírají a využívají data generovaná z nejrůznějších zdrojů, aby zvýšily svůj výkon nebo konkurenční výhodu.

Pochopíte, jak moderní podniky využívají pokročilé technologie pro vytváření nových a praktických pohledů.

Na případových studiích z různých oborů se naučíte pochopit i svůj vlastní podnik a to, co mu může moderní datová analytika přinést.

Technologie transakční a prediktivní analytiky a jejich využití v podniku

Získáte přehled v oblasti v technologií transakční datové analytiky. Budete diskutovat a na praktických příkladech demonstrovat znalosti ve škále technik umělé inteligence a data science. Seznámíte se s cloudovými datovými sklady a vizualizačními reportingovými nástroji.

Profesionální dovednosti

Úspěšnost v datové analytice a businessu není jen o špičkových manažerských a technických znalostech.

Pomůžeme Vám rozvinout profesní a behaviorální dovednosti, které potřebujete pro to, aby vaše rozhodnutí mohla mít skutečný dopad na fungování podniku.

Pro manažery i datové odborníky

MBA studium je určeno pro všechny úrovně managementu firem, které chtějí využít potenciál dat pro rozvoj podnikání, i pro datové odborníky, kteří chtějí rozšířit svoje znalosti do oblasti řízení datově orientovaných firem.

Každá skupina studentů je složena ze skutečných zájemců o to, čeho se dá v problematice dat, analytiky a businessu dosáhnout. Setkáte se tedy s lidmi, kteří mají podobné zájmy a řeší podobné pracovní problémy. Kontakty, které v rámci studia získáte, přetrvají a v budoucnu se o ně budete moci opřít.

Základní podmínky pro přijetí do studia:

  • Ukončené alespoň bakalářské vzdělání nebo jiný MBA program
  • 2 roky praxe v oboru (počítá se i práce při studiu)

Osobní i profesní benefity

Studium MBA programu Data & Analytics for Business Management přinese benefity jeho absolventům, ale i jejich zaměstnavatelům.

Vyšší profesní kvalifikace a uplatnění

Prakticky orientované studium

Intenzivní forma výuky

Networking a rozšíření profesních kontaktů

Spolupráce se společností KPMG Česká republika a dalšími partnerskými společnostmi z různých oborů

Spolupráce s prestižní University of California, Berkeley