DAB Alumni Klub

Komunita pro (budoucí) datové specialisty

zapálené studenty a absolventy s nejrůznějším backgroundem, kteří se sešli při studiu datové analytiky

Klub je organizován námi studenty pro naše, současné i bývalé, studentské kolegy za podpory vedoucích našich oborů a sponzorů programu.

Členové jsou studenti nebo absolventi bakalářského programu Datová analytika či magisterského programu Data a analytika pro buisiness vyučovaných na VŠE, či studenti nebo absolventi vedlejších specializací studovaných v rámci magisterského studia na VŠE zaměřených na datovou analytiku.

Velice na svých otevřených akcích vítáme i prospektivní studenty těchto datových oborů vyučovaných na VŠE, kteří si chtějí teprve ověřit, zda je pro ně datová analytika to pravé.

Naším cílem je seznamovat se a společně diskutovat i na přátelské a méně formální bázi, než kterou umožňují školní učebny a projekty, stále však na profesní a profesionální úrovni. Chceme se dál vzdělávat a navzájem se od sebe učit, bavit se, poskytovat si navzájem bezpečné zázemí pro diskuzi a názor. V tomto kontaktu chceme pokračovat i po ukončení studia, pročež je komunita koncipovaná (a pojmenována) rovnou jako alumni. S rostoucími zkušenostmi chceme také sdílet know-how z oborů, ve kterých datovou analytiku dennodenně uplatňujeme a prosazujeme. Pozice alumni se může v budoucnu ve vztahu k aktuálním studentům přetavit do pozice spíše mentorské.

Komunita má ambice vytvářet základ pro budoucí profesní organizaci “datařů”, kde se potkávají názory datových analytiků, architektů, manažerů v oblasti dat, storytellerů, data scientistů, konzultantů, analytiků a mnoha dalších profesí, pro které jsme těmito studijními obory profilováni. Chceme naše názory sdílet společně navzájem i navenek.

Komunita je určena:

  • Studentům a absolventům magisterského programu Data a analytika pro business
  • Studentům a absolventům bakalářského programu Data Analytics
  • Studentům a absolventům magisterských studijních programů na VŠE s vedlejší specializací Datové inženýrství

Témata a chod komunity

  • Akce klubu se tématicky vážou k oboru datové analytiky, studium doplňují z různých perspektiv praktického profesního uplatnění a aktuálních témat ohledně dat a jejich analýzy ve veřejném prostoru
  • Klub motivuje členy, aby se na tvorbě programu podíleli. Část přednášky je vždy věnována tématům, které přinášejí a ostatním členům přednášejí studenti
  • Pravidelné (otevřené) akce probíhají každou první středu v měsících akademického roku. Jedná se zpravidla o přednášky externích hostů s interaktivní hands-on částí, doplněné o krátkou prezentaci alespoň jednoho člena, ve které ostatním účastníkům akce představuje např. svou praxi, datový projekt, práci, oblíbený nástroj na práci s dat, jiné zajímavé téma či názor
  • V zatím nepravidelných termínech organizujeme i akce navíc. Účast na nich je nabízena nejaktivnějším členům klubu. Jedná se zpravidla o exkluzivnější workshopy, konference, společné výlety aj.
  • Komunitu doplňuje Discord, kde se mohou členové v dílčích kanálech rovněž seznamovat a bavit i v on-line prostředí, čímž umožňujeme zůstat ve spojení i v  karanténních situacích, či členům, kteří jsou aktuálně mimo republiku

Aktuality

Naposledy v tomto akademickém roce s DAB Alumni klubem

Naposledy v tomto akademickém roce s DAB Alumni klubem

Stejně jako v minulém roce, i letos jsme všechny společné akce uzavřeli datově orientovaným kvízem. Soutěžící na společném Kahootu hledali správné odpovědi na otázky asociované s našimi studijními...

Díky dubnovému workshopu už víme, jak na API

Díky dubnovému workshopu už víme, jak na API

DAB Alumni klub má za sebou další povedenou akci. Ve středu 12. dubna se uskutečnil workshop nazvaný „API pro vaše data science řešení: Naučte se, jak na to“. Ten si pro všechny posluchače připravil...

[VŠE ALUMNI KLUB] O Datové analýze v Košík.cz

[VŠE ALUMNI KLUB] O Datové analýze v Košík.cz

Oficiální část večera začala velmi rychlou prezentací. Během ní jsme se mimo jiné ve stručnosti dozvěděli, jaké partnerství Košíku pomáhá s expanzí nejen do zahraničí a snižováním cen nebo jak nové...

Reference

“Velmi se mi líbí nápad propojit studenty mezi sebou. Přednáška není pouze o pasivním poslouchání, ale také o seznamování se. Občerstvení s diskusí po přednášce je super nápad.”
“Veľmi sa mi páčila časť, v ktorej sme sa viac rozprávali o tom, ako to reálne funguje vo svete start-upov. Zároveň bolo fajn aj “prevedenie bežným dňom” prednášajúceho.”

Komunita

Setkání

Studentů

Kontakt

Společná schránka klubu: dabalumni@vse.cz

Kontaktujte nás