[Euro] KPMG Data Festival 2020: Změňme myšlení

[Euro] KPMG Data Festival 2020: Změňme myšlení

Lidé jsou největší překážkou zavedení data driven kultury ve firmách. Data ve firmě neřiďte a nezpracovávejte je. Když už to náhodou děláte, rozhodně jim nevěřte a řiďte se jen intuicí. Předpokládejte, že to stejně vidí i všichni kolegové. Pokud data máte a cítíte, že...