Obhajoby historicky prvního ročníku MBA programu DABM

Obhajoby historicky prvního ročníku MBA programu DABM

Gratulujeme studentům historicky prvního ročníku jediného datově orientovaného MBA ve střední Evropě – Data & Analytics for Business Management powered by KPMG k úspěšným obhajobám! Jejich tvrdá práce se vyplatila a výsledek stál za to. Bylo úžasné sledovat...
Trendy v analytice

Trendy v analytice

Zajímá vás, jak na VŠE probíhá distanční výuka profesního magisterského programu Data a analytika pro business powered by KPMG? Jeden z posledních bloků je jasným důkazem, že i při online výuce je možné načerpat spoustu nových informací a potkat zajímavé hosty....
[Euro] KPMG Data Festival 2020: Změňme myšlení

[Euro] KPMG Data Festival 2020: Změňme myšlení

Lidé jsou největší překážkou zavedení data driven kultury ve firmách. Data ve firmě neřiďte a nezpracovávejte je. Když už to náhodou děláte, rozhodně jim nevěřte a řiďte se jen intuicí. Předpokládejte, že to stejně vidí i všichni kolegové. Pokud data máte a cítíte, že...