Troufám si tvrdit, že mi studium programu DABM osobně i profesně velmi pomohlo. Program nabízí pestrou škálu předmětů, kde si své najde opravdu každý, ať už se jedná o člověka, který se přímo živí prací s daty nebo o člověka z businessu, který využívá informace z datové analýzy k rozhodování. Já pocházím právě spíše z business prostředí, a tak mi studium v mnoha oblastech otevřelo oči. Pochopitelně se ze mě za tři, byť intenzivní, semestry nestal datový vědec či databázový specialista, ale jsem nyní schopen lépe porozumět problémům, které technicky zaměření kolegové řeší a vést s nimi fundovanější rozhovory. Během studia jsem se seznámil i s vizualizačními nástroji, základy Pythonu, SQL a různými dalšími nástroji a metodikami, které mi určitě do budoucna mohou pomoci. Přestože jsme museli značnou část programu strávit doma u počítače kvůli restrikcím, tým kolem Oty Novotného vyvinul maximální úsilí k tomu, abychom si z programu odnesli maximum a nyní již mohu říct, že se jim to povedlo. V neposlední řadě bych rád zmínil skvělý kolektiv, plný velmi inspirativních lidí z různých oblastí businessu. Kdybych se měl znovu rozhodovat, zdali se do programu přihlásím, šel bych do toho jednoznačně znovu.

Ondřej Camrda, Chief Executive Officer ve společnosti CS SOFT a.s.