Gratulujeme studentům historicky prvního ročníku jediného datově orientovaného MBA ve střední Evropě – Data & Analytics for Business Management powered by KPMG k úspěšným obhajobám!

Jejich tvrdá práce se vyplatila a výsledek stál za to. Bylo úžasné sledovat tuto datovou cestu. Za rok a půl studia se dokázali extrémně posunout a odevzdat práce ve vysoké kvalitě a úspěšně je obhájit.

Děkujeme všem mentorům, oponentům a členům zkušební komise, kteří se na přípravě obhajob podíleli.

Studenti aktuálního ročníku již pracují na tématech svých datových projektů a my se připravujeme na přijímací pohovory dalšího akademického roku.

První kolo proběhne již v dubnu a již nyní bychom z přihlášených zájemců zaplnili celý ročník. Doplňující kolo přijímacího řízení proběhne v červnu.