Důraz jen na krátkodobé cíle. Resistentní postoj vůči změnám. Obava z inovací. Strach, že přijde o práci. To je smutná realita středního managementu v mnoha korporacích.

Rok 2021 je rokem změn a rychlého, často agilního vývoje. Už nyní firmy zoufale hledají manažery, kteří kromě manažerských soft skills ovládají také datové hard skills.

Není třeba být excelentní datový inženýr. Stačí, aby člověk datům rozuměl, věděl, co v nich může najít i co v nich nenajde. A dokázal dát IT oddělení zadání tak, jak to zatím nikdo z manažerů ve firmě nedokázal.

Lidi, kteří rozumí datům i byznysu, firmy začínají platit zlatem. Poptávka po nich stoupá, jejich nedostatek firmy pociťují čím dál víc.

Chcete mít pro firmu cenu zlata? Během 3 semestrů jedinečného MBA studia vaše důležitost pro firmu násobně vzroste. 

Studium probíhá v češtině a v Evropě představuje jedinečný vzdělávací koncept zaměřený na okamžitou aplikaci do praxe.

Své zkušenosti předá studentům více než 50 lektorů, specialistů a manažerů. Studijní program je realizován ve spolupráci VŠE FIS, KPMG a UC Berkeley

Jediné datově a analyticky orientované MBA ve střední Evropě

Absolventi tohoto programu získají znalosti a dovednosti, které se dnes nikde v ČR takto komplexně nevyučují. Program je unikátní tím, že propojuje datové a analytické technologie na jedné straně a specializované manažerské vzdělávání na straně druhé.

Klíčovou oblastí studia je Řízení datové analytiky v podniku, která je doplněna specifickými znalostmi z oblastí Transakční datová analytikaPrediktivní modelování Data Science. Výuka probíhá intenzivní formou a je prakticky zaměřená. Studenti postupně absolvují předmět po předmětu. Začíná se úvodním pětidenním soustředěním, výuka pokračuje víkendovými moduly a končí zpracováním vlastního datově a analyticky zaměřeného projektu.