Zajímá vás, jak na VŠE probíhá distanční výuka profesního magisterského programu Data a analytika pro business powered by KPMG?

Jeden z posledních bloků je jasným důkazem, že i při online výuce je možné načerpat spoustu nových informací a potkat zajímavé hosty.

Děkujeme za sepsání příspěvku Vendule Andrýskové, studentce DAB.

 

TRENDY V ANALYTICE – Chatboti, virtuální asistenti, text-mining v Pythonu, umělá inteligence jako spisovatel!

V dalším bloku výuky v DAB se probírala tato moderní a atraktivní témata. Vše proběhlo hladce díky skvělé organizaci doc. Ing. Ondřeje Zamazala Ph. D.

TVORBA CHATBOTŮ VE WATSON ASSISTANT

Martin Labský z IBM Prague Lab. představil boty, se kterými se můžeme setkat (například Anežka z MZCR nebo v USA volební boti) a firemní boty, kteří slouží jako rychlá IT podpora pro méně zkušené zaměstnance. Bot by se měl umět ptát na relevantní dotazy, ale zároveň rozpoznat i vedlejší věty. Také by bylo dobré, aby bot o sobě dal vědět, že není člověk (pokud se nejedná o Turingův test). Na což navázal Michael Linka z VŠE s praktickou ukázkou tvorby chatbota, kterou si studenti vzápětí vyzkoušeli.

GENERATIVNÍ CHATBOTI

Josef Kerner z Adastry představil generativního chatbota a rozdíly od klasických chatbotů (například modely GPT-3 od firmy OpenAI Elona Muska nebo T5 od Google). Představil funkce modelů zpracovávajících text (TD-IDF, RNN, LSTM…). Stále zmenšujícím se problémem je v této oblasti čeština, naštěstí Google už dokáže poměrně dobře garantovat porozumění i našemu složitějšímu jazyku. Jde o to, mít ke všemu dostatek dat a mít se z čeho učit.
Barbora Pešková z IBM mluvila o zapojení externí platformy k chatbotům, například text-to-speech, tone-analyzer.

NATURAL LANGUAGE PROCESSING

Lenka Vraná z Datlowe o aplikaci NLP. Na datech z banky vysvětlila příklady z psycholingvistiky, dalším příkladem bylo rozřazení dokumentů a extrakci důležitých informací z nich, pojišťovnictví, nebo třeba záznamy o dopravních nehodách. Na příkladu dat chycené infekce spojené s hospitalizací pacienta (nozokomiální infekce, 5-10 % případů) studentům vysvětlila podrobněji vnitřní algoritmy.

PYTHON SPACY KNIHOVNY A VOICE ANALYTIKA

Roman Koch z KPMG představil konkrétní práci s Python knihovnami, napojení na Google NLP API, Voice analytiku a aplikace voice botů jako autentizační nástroj či jako zástupce lidských agentů v call centrech.

VIRTUÁLNÍ ASISTENTI

Jan Tyl z Apha industries nám ukázal příklad digitálního filosofa, kdy se AI snaží napodobovat výroky filosofů nebo ekonomů (třeba Tomáše Sedláčka, Václava Havla…), píše povídky, romány apod. Dále nám představil jejich virtuálního asistenta, který vypadá a mluví jako člověk, vše pomocí neuronových sítí a umělé inteligence.

POČÍTAČOVÉ VIDĚNÍ

Dominik Franěk z Cogniware v poslední přednášce představil témata, kterými se v rámci firmy zabývají. Data od zákazníka zpracují a díky AI jsou pak schopni například autorizovat scan podpisu, rozpoznat člověka na kameře jenom díky barvě oblečení a mnoho dalšího. Do budoucna chtějí rozpoznávat například kriminální činnost zachycenou realtime na kamerách, aby předešli samotnému dokončení zločinu. Umístili se jako nejlepší v rozpoznání obličejů pro policii ČR nebo při vytváření karty problémových fanoušků fotbalu. Dalším příkladem bylo rozpoznat auta v poušti v rámci snímků ze satelitu a vyhodnotit například pašerácká auta.