Analytika se stala hnací silou rozvoje a transformace podnikání. Organizacím poskytuje klíčové informace pro implementaci nových strategií, zlepšování vztahů se zákazníky, hledání obchodních příležitostí nebo objevování dalších zdrojů příjmů.
Samotný termín analytika je dnes tak široce využíván, že může být obtížné správně rozlišovat jeho význam a konkrétní účel. K nejrozšířenějším spojením v tomto ohledu patří pojmy datová a podniková analytika. Ačkoli bývá jejich význam volně zaměňován, podle Ronalda Van Loona, výkonného ředitele firmy Intelligent World, se poměrně významně odlišují. Podniková analytika slouží v prvé řadě k plánování a následně k vyhodnocování. Organizace s její pomocí predikují poptávku, optimalizují skladové zásoby nebo objem výroby a nastavují specifické obchodní nebo provozní cíle. Jejich plnění průběžně vyhodnocují. Datová analytika se zaměřuje na praktické dosažení požadovaných cílů a obvykle také poskytuje část vstupů pro realizaci podnikových analýz. Zjišťuje například, která cílová skupina je pro firmu ta nejlukrativnější, a následně asistuje při přizpůsobování marketingových aktivit.